LỄ VU QUY – THUỲ TRANG & ĐỨC TÀI

Trang trí Lễ gồm cổng hoa, gia tiên và khu vực đón khách với tone màu vàng sang trọng.