Bong Bóng Đỏ – Thường

25,000 50,000 

Xóa
Số lượng:

Đơn vị

Bịt 100 cái, Bịt 50 cái

Kích thước

20 Ly, 40 Ly