Thiệp Viết Tay

20,000 

Số lượng:

Các mẫu thiệp thôi nôi, sinh nhật bán sẵn tại Mekong Party. Hàng bán theo xấp, mỗi xấp 10 thiệp.

 

Đơn vị

Chục