Thiệp Viết Tay

25,000 

Số lượng:

Các mẫu thiệp có sẵn tại Mekong Party, thiệp bán théo xấp, mỗi xấp 10 thiệp.