Trang trí sự kiện khai trương công ty Dũng Phi Yến – chuyên vật tư, thiết bị và dịch vụ ngành yến.